Jak bezpieczne użytkować instalacje wysokiego ciśnienia?

0
1392

Do obsługi instalacji wysokiego ciśnienia potrzeba specjalistycznego oprzyrządowania. Skoki ciśnienia podczas pracy wytwarzają tak wielką presję, że wykonanie każdego z detali musi być niezwykle solidne. W czasie pracy występują uderzenia wywołane przepływem czynnika. Zwiększone średnice sprzyjają powstawaniu udaru. Dlatego jednymi z zasadniczych elementów instalacji wysokiego ciśnienia są zawory trójdrogowe. Jednak nawet one nie pomogą, jeśli nie zostaną zachowane podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Zasady bezpiecznego użytkowania instalacji ciśnieniowych

Wszyscy, którzy chcą bezpiecznie obchodzić się z urządzeniami pneumatycznymi, powinni poznać i przyswoić sobie podstawowe zasady BHP. Najważniejszą zasadą jest stosowanie właściwego przedziału ciśnień, pod których naporem może pracować urządzenie. Wartości zazwyczaj podawane są na etykietach znamionowych. Obsługujący aparaturę pneumatyczną powinni przejść przeszkolenie stanowiskowe dotyczące detali obsługi urządzenia. Należy też pamiętać, że podczas pracy z wykorzystaniem urządzenia pneumatycznego nie można dotykać części będących w ruchu, w szczególności tłoków mogących wywierać znaczne siły na przedmioty umieszczone w strefie jego pracy.

Obsługa zaworów trójdrogowych, dostępnych m.in. w sklepie Air-Com, a także innych elementów sterujących przepływem w początkowym etapie uruchamiania powinna przebiegać z zachowaniem narastającej intensywności, aż do pełnego otwarcia. Powinno to nastąpić po upewnieniu się, że urządzenie jest w pełni sprawne. Jeśli w trakcie wykonywania czynności opisanych powyżej obsługa zaobserwuje zdarzenia niepokojące, należy natychmiast odciąć dopływ sprężonego powietrza, zamykając zawór główny zasilający. Odpowiednie zawory kulowe trójdrogowe znaleźć można pod adresem air-com.pl/g/zawory-kulowe-3-drogowe-zawory-trojdrozne-zawory-trzydrogowe?categoryId=124.

Jeśli wiadomo, że urządzenie będzie przez dłuższy czas nieużywane, należy odciąć je od zasilania czynnikiem sprężonym, a następnie obniżyć ciśnienie wewnątrz układu do wartości ciśnienia atmosferycznego. Natomiast jeżeli urządzenie jest połączone przewodem elastycznym zakończonym szybkozłączką, podłączanie węża należy przeprowadzać przy zamkniętym zaworze zasilającym.

Częstym i karygodnym procederem jest odcinanie dopływu sprężonego powietrza poprzez załamanie elastycznego przewodu zasilającego. Warto też pamiętać, że linia sprężonego powietrza nie może być użytkowana w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym ze względu na obecność rozpylonych i zawieszonych w nim drobin oleju, który smaruje sprężarkę.

Zawsze podczas obsługi urządzenia pneumatycznego pracownicy muszą bezwzględnie używać środków ochrony oczu. Nie należy także kierować wylotów strumienia powietrza w stronę osób postronnych i na siebie. Urządzenie pod działaniem sprężonego powietrza lub innego czynnika nie powinno być przesuwane ani transportowane.

[Głosów:1    Średnia:5/5]
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here